حضور رئیس هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران از روند پروژه خط 2 کوره آهک هیدراته

Banner

حضور رئیس هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران از روند پروژه خط 2 کوره آهک هیدراته

روز سه شنبه مورخ 22 خرداد ماه 1403 جناب آقای مهندس مهدی محمدخانی رئیس هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران و جناب آقای مهندس فرشاد صبری عضو هیئت مدیره شرکت صنعت روی زنگان با حضور از روند پروژه خط 2 کوره آهک هیدراته شرکت بازدید نمودند.
در این بازدید جناب آقای دکتر احمدیان مدیرعامل شرکت و تیم مدیریت پس از ارائه گزارش، خاطرنشان کردند: پیگیری ویژه و تسریع در فرایند اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.
مهندس محمد خانی در پایان جلسه از اقدامات و فعالیت های مورد پیگیری ایشان  از پرسنل مجموعه قدردانی نمودند.