کنترل کیفیت

واحد آزمايشگاه و كنترل كيفيت

واحد کنترل کیفیت و آزمايشگاه  شركت صنعت روي زنگان با برخورداری از مجرب ترین و دقیق ترین کارشناسان و تكنسين هاي صنعت روي و معدن و همچنین بهره برداری از مجهز ترین تجهيزات آزمایشگاهی و آماده سازي ماده معدنی، کل مراحل و فرآیندهاي توليد را تحت کنترل های دقیق خود دارند. چرا كه  اين واحد سعی در افزایش توانایی شرکت در فراهم آوردن محصولی مناسب با توجه به الزامات مشتریان و قوانين را دارد.

در اين راستا فعاليت واحد  در 3 مرحله  كه  ذيلا  به آن اشاره ميشود خلاصه مي گردد :

  1. كنترل خاك هاي ورودی
  2. كنترل حين فرآيند توليد
  3. كنترل محصول ارسالي

1- كنترل ورودي:

 كليه مواد معدنی در ابتداي ورود به كارخانه، نمونه برداري شده  و طبق استانداردهاي مرتبط مورد آزمايش و خواص سنجی قرار ميگيرند .

2- كنترل حين فرآيند:

 در اين مرحله محصولات توليدي واحدهاي مختلف همه روزه و در كل 24 ساعت شبانه روز نمونه برداري شده و مورد بررسي و پايش قرار ميگيرد.

3 - كنترل محصول نهايي:

 در اين مرحله از محصول نهايي نمونه برداري شده و بر اساس استانداردهاي موجود مورد بررسي قرار ميگيرند.