شرکت آلفا ماشین پویا

آلفا ماشین پویا

شرکت آلفا ماشین پویا  در سال 1380 با نام صنایع ماشین سازی آلفا  و با اخذ پروانه بهره برداری در زمینه تولید ماشین آلات با کاربرد عام از اداره صنایع و استان زنجان و با ظرفیت سالانه 240 دستگاه در سال آغاز به کار نمود و به طور تخصصی پا به عرصه ساخت ماشین آلات صنایع معدنی و جدایش از قبیل فیلتر پرس ها و راکتور های فرایندی و سیستم های انتقال مواد گذارد.در کنار ساخت این گونه ماشی نآلات ارائه خدمات ساخت و تولید ماشین آلات خاص معدنی به سفارش مشتری همواره در برنامه کاری این شرکت بوده است.این شرکت در سال 1385 با ثبت شرکت  در اداره ثبت شرکت های استان زنجان و تغییر نام به شرکت آلفا ماشین پویا فعالیت خود را گسترش داده و در چارچوب یک کارخانه ماشین سااز به کار خود رسمیت بخشیده است .در سال 1391 با واگذاری  سهام قابل توجهی از این شرکت  به شرکت صنعت روی زنگان از مزایای حمایتی هولدینگ های بزرگی چون شرکت توسعه معادن روی و شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان برخوردار شد.