خط مشی

(( خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ))

   شرکت صنعت روی زنگان یکی از شرکت های وابسته به گروه توسعه معادن روی ایران بوده که با هدف تامین و فراوری مواد معدنی باکیفیت مطلوب با تکنولوژی های معمول فراوری مواد معدنی از قبیل خردایش ، آسیاب و هوی مدیا ، فلوتاسیون و نیز فراوری و تولید مواد معدنی دیگر نظیرآهک هیدراته و مشتقات آن در سال 1379 تاسیس و مورد بهره برداری قرارگرفت . این شرکت با تمرکز بر مدیریت بهبود فرآیندها و استفاده بهینه از زیرساختها و توجه به فعالیتهای تحقیق وتوسعه به منظورحفظ، توسعه و پایداری شرکت ، سعی دارد به عنوان تامین کننده برتر خاکهای معدنی اعضاءگروه وکشور مطرح گردد.

به همین منظور اهداف زیر را سرلوحه کار خود قرار داده است . 
 

 • برآورده نمودن رضایت مشتریان و افزایش آن
 • کسب درآمد پیش بینی شده توسط شرکت توسعه معادن روی ایران و مجمع
 • پیشگیری یا کاهش عوامل نامطلوب و افزایش عوامل مفید موثر بر محیط زیست حاصل از فعالیت‌ها و محصولات
 • پیشگیری یا کاهش عوامل زیان آور محیط کار مرتبط با فعالیت‌ها ، محصولات و سلامت کارکنان 
   

     دستیابی به اهداف فوق الذکر با بکارگیری راهکارهای ذیل امکان پذیر خواهد بود : 
 

 • درک صحیح نیازمندیهای مشتریان و برآورده نمودن آنها مطابق تعهدات پذیرفته شده
 • اختصاص منابع مورد نیاز جهت اجرای تعهدات
 • شناسائی مداوم جنبه‌ها و خطرات فعالیت‌ها و محصولات ، ارزیابی آنها و تعیین کنترل‌ها
 • رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای قابل کاربرد
 • استفاده بهینه از منابع و جمع آوری پسماندها و ارسال آنها جهت بازیافت (در حد امکان)
 • تعیین نیازهای آموزشی، برنامه‌ریزی و اجرای آنها به منظور ارتقاء سطح دانش تخصصی ، عمومی و مدیریتی کارکنان 
   

لذا از کلیه همکاران محترم انتظار دارم ضمن بکارگیری مفاد مستندات مصوب در جهت  ارتقاء سطح کیفیت محصولات ،کنترل جنبه‌های بارز و ریسک‌های غیر قابل قبول مرتبط ، نماینده اینجانب را در این امر مهم یاری نمایید.

اینجانب ضمن حمایت و پشتیبانی از موارد فوق الذکر ، اجرا و اثربخشی عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه و بهبود مستمر آن را در پایان هر سال بازنگری خواهم نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                    مدیرعامل