کلسیناسیون

کلسیناسیون

فرآیند کلسیناسیون شرکت صنعت روی زنگان فرآیند منحصر بفرد در پرعیارسازی حرارتی در استان زنجان محسوب می شود. محصول این فرآیند نیز دارای ویژگی های منحصر بفردی است که آن را نسبت به محصولات کارخانجات دیگر متمایز می کند.  ویژگی هایی نظیر  افزایش20 درصدی عیار محصول، افزایش انحلال روی در فرآیند لیچینگ، کاهش مواد فرار با کاهش LOI محصول، تبدیل کربنات روی به اکسید روی و کاهش TC عملیاتی.

لازم به ذکر است باتوجه به استفاده از خط کلسیناسیون اولیه شرکت در تولید آهک هیدراته، شرکت صنعت روی زنگان با ایجاد تغیراتی در خط خشک کن، این خط را به خط تولید محصولات کلسینه تغییر داد و به این ترتیب توانمندی خود را در تولید این محصول حفظ نمود