هوی مدیا

هوی مدیا

فرآیند هوی مدیای شرکت صنعت روی زنگان دارای ویژگی های منحصر بفردی است که آن را از سایر محصولات مشابه متمایز می کند. ویژگی هایی نظیر افزایش  100 درصدی عیار محصول، راندمان فلز  86درصدی، کاهش حداکثری عیار روی در باطله، کاهش میزان کیک خروجی و پرت روی در کارخانجات روی و افزایش راندمان فرآیند لیچینگ با کاهش باطله.