مجمع عمومی فوق العاده سالیانه سال مالی منتهی به 1402/12/29

Banner

مجمع عمومی فوق العاده سالیانه سال مالی منتهی به 1402/12/29

مجمع عمومی فوق العاده سالیانه سال مالی منتهی به 1402/12/29

روز یکشنبه مورخ 1402/12/20 مجمع عمومي فوق العاده ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 11 و در محل خيابان قائم مقام فراهاني، خيابان هشتم پلاک 13، ساختمان هلدینگ توسعه معادن روی ایران - طبقه سوم -  سالن کنفرانس جابربن حيان  با حضور اکثريت سهامداران (بیش از  67 درصد) و همزمان  بصورت آنلاين برگزار گرديد .
پس از تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، بر اساس راي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقاي مهندس فرشاد صبری را به عنوان رييس مجمع و آقايان محمود علی پور جدی و نوروز لقمانی به عنوان ناظرین مجمع و آقاي حسین بیات را به عنوان منشي مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس قانوني شرکت نسبت به موارد ذيل تصميم گيري شد.
🔹 اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 100000 میلیون ریال به مبلغ 438998 میلیون ریال از محل سود انباشته طی یک مرحله تصویب شد.
🔹 اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه درخصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام (سرمايه شرکت مبلغ 438،998،000،000 ريال (چهارصدو سي و هشت ميليارد و نهصد و نود و هشت ميليون ريال) است که 438،998،000 سهم عادي 1.000 ريالي با نام تقسيم شده و تماما پرداخت شده) .
🔹مجمع عمومي فوق العاده به هيئت مديره تفويض اختيار نمود تا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ برگزاري مجمع، سرمايه شرکت را از مبلغ 438,998 ميليون ريال به مبلغ 1.46.002 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش دهد و متناسب با مبلغ افزايش سرمايه نسبت به عملي نمودن افزايش سرمايه و اصلاح ماده 5 اساسنامه اقدام نمايد.
جلسه رأس ساعت 12:30 خاتمه يافت.