کلاس آموزشی فنون و مهارتهای سرپرستی

Banner

کلاس آموزشی فنون و مهارتهای سرپرستی

از مورخ 1402/07/03 بمدت 2 روز کلاس آموزشی  با عنوان فنون و مهارتهای سرپرستی با حضور سرپرستان و مسئولان شرکت برگزار گردید، در این کلاس آموزشی آقای منصور دهستانی دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از آموزشگاه نو بانگ اندیشه در خصوص موضوعات ذیل مطالب را بصورت پاورپوینت و جهت درک بیشتر مخاطب فیلم مرتبط ارائه نموداند:

  1. ویژگی هاي عمومی سرپرستان و مسئولیت هاي سرپرست
  2. نقشهای رایج  و الگوی مدیریت و رهبری
  3. تست های خود شناسی  و آزمونهای شنوایی موثر
  4. نقش ها و وظایف در کارتیمی
  5. تصمیم گیري و حل مسئله بحرانی

شایان ذکر است در این کلاس پرسشنامه ها، آزمونها و تستهایی جهت خود سنجی بصورت فردی و گروهی انجام و از سوی مرکز آموزشی، گواهینامه دوره آموزشی به شرکت کنندگان ارائه میگردد.