مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1401/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1401/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده

روز شنبه مورخ 1402/04/17 عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 و  مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 17 در محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي با حضور اکثريت سهامداران (بیش از  67 درصد) و همزمان  بصورت آنلاين برگزار گرديد .
پس از تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، بر اساس راي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقاي مهندس فرشاد صبری را به عنوان رييس مجمع و آقايان مهندس نوروز لقماني شهميري و مهندس رامتین قسمتی به عنوان ناظرين مجمع و آقاي دکتر حسن احمديان(مدیرعامل) را به عنوان منشي مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس قانوني شرکت نسبت به موارد ذيل تصميم گيري شد.
1.  صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به  1401/12/29 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت.
2.  موسسه حسابرسي کوشا منش به‌ عنوان بازرس قانوني و حسابرس شرکت و هوشيار ممیز  به‌عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديد.
3.  روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
4.  سود قابل تخصيص ، 300 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت .
5.  پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف در سال 1402، مبلغ 25 میلیون ريال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.
6.  حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1402 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 20 میلیون ريال تعيين شد.
7.  پاداش هيئت مديره 900 میلیون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
8.  هزینه های مسئولیت اجتماعی 1000 میلیون ریال تعیین شد.
9.  اعضاي هيئت مديره به قرار ذير بمدت 2 سال انتخاب شدند:
🔹   شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)
🔹   شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)
🔹  شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)
🔹  شركت كالسيمين (سهامي عام)
🔹  شركت توليد روي بندرعباس (سهامي خاص)
تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تصویب شد
جلسه رأس ساعت 17:30 خاتمه يافت.