اورهال آسیاب بالمیل خط 2

Banner

اورهال آسیاب بالمیل خط 2

در سال مهار تورم و رشد تولید جهت گشایش در زندگی مردم در راستاي خدمات رساني مطلوب به شرکتهای خصوصی و گروه ، برنامه اورهال واحد آسیاب خط 2 بعد از 18 سال از راه اندازی با صرف 600  نفر ساعت از تاریخ  1402/02/23   تا   1402/03/09  به شرح فعالیت های ذیل و با یاری خداوند متعال به پایان رسید.

بر اثر  عملکرد 18 ساله دستگاه، قسمت هدوال ورودی آسیاب دچار خستگی و شکستگی شده بود که موجب کاهش کارایی و افزایش توقفات خط دو خردایش شرکت شده بود که با همکاری پرسنل فنی شرکت و استفاده از شرکت پیمانکار بومی استان بدون نیاز به دمونتاژ کامل، در محل شرکت مورد تعمیرات اساسی قرارگرفت و کاهش هزینه تعمیرات حداقل چهار میلیارد ریال را برای شرکت رقم زد.