دومین جلسه دیدار مدیریت عامل با مدیران در سال 1402

Banner

دومین جلسه دیدار مدیریت عامل با مدیران در سال 1402

این جلسه در مورخ 1402/03/03 ، با حضور کلیه مدیران شرکت برگزار گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، بررسی عملکرد دو ماهه کلیه واحد ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هر یک از مدیران توضیحات لازم پیرو امور واحدهای متبوع را ارائه نمودند، در ادامه جلسه بررسی انجام مصوبات صورت جلسه قبلی در دستور کار قرار گرفت. مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر احمدیان ضمن قدردانی از زحمات کلیه پرسنل شرکت اشاره فرمودند با وجود مشکلات موجود در وضعیت اقتصادی جامعه تمام اهتمام خود را جهت ایجاد عدالت در سفره معیشتی کارکنان دارند و پیشبرد این موضوع جز با افزایش تولید و کاهش توقفات میسر نخواهد بود. ایشان ضمن قدردانی از همراهی هیئت مدیره محترم و  مجاهدت مدیران و تیم راهبری پروژه کوره  خط دو  آهک  به منظور حمایت و پیگیری جدی امور تاکید کردند احداث خط تولید مذکور یکی از مهمترین ماموریت های شرکت از ابتدای تاسیس شرکت  می باشد که می بایست با همراهی و همدلی کلیه پرسنل و مجاهدت تا قبل سال به بهره برداری برسد.

از اهم اقدامات و برنامه های شرکت در ماه جاری شامل موارد زیر می باشد:

  1. بهره برداری بدون توقف از کلیه خطوط خصوصاً خط 4
  2. لزوم استخراج  و انتقال سنگ آهک از معدن سها-آسپرین شرکت و جذب حداکثری سنگ آهک از منابع مختلف
  3. تمدید پروانه معدن اهک قمچه قای
  4. ساخت و راه اندازی مبدل حرارتی خط یک
  5. پیگیری مسائل رفاهی پرسنل
  6. رعایت شاخص نسبت حقوق بر درآمد با افزایش تولید و فروش و مدیریت اضافه کاری
  7. رعایت و کاهش شاخص توقفات خطوط