توزیع بسته های عید

Banner

توزیع بسته های عید

با مساعدت ریاست محترم هلدینگ توسعه معادن روی ایران جناب آقای مهندس محمدخانی به پاس خدمات و زحمات شما عزیزان در این مجموعه و تلاش های بی دریغ تان در پیشبرد اهداف متعالی شرکت با توزیع بسته های آجیل عید برای پرسنل شرکت تقدیر بعمل آمد.