مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1400/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده

Banner

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1400/12/29 و مجمع عمومی فوق العاده

روز دو شنبه مورخ 1401/04/06مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 و  مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 17 در محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي با حضور اکثريت سهامداران (بیش از  70 درصد) و همزمان  بصورت آنلاين برگزار گرديد .
پس از تلاوت آياتي چند از کلام الله مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران، بر اساس راي گيري به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقاي مهندس اکبر تفضلي هرندي را به عنوان رييس مجمع و آقايان مهندس نوروز لقماني شهميري و مهندس کمال الدين سعادتي به عنوان ناظرين مجمع و آقاي دکتر حسن احمديان(مدیرعامل) را به عنوان منشي مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس و حسابرس قانوني شرکت نسبت به موارد ذيل تصميم گيري شد.
1) صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به  29/12/1400 و گزارش فعاليت هيئت مديره مورد بررسي و تصويب مجمع قرارگرفت.
2) معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت.
3) موسسه حسابرسي بهمند  به‌ عنوان بازرس قانوني و حسابرس شرکت و هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديد.
4) روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
5) سود قابل تخصيص ، 300 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت .
6) پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف در سال 1401، مبلغ 20،000،000 ريال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.
7)  حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1401 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 20،000،000 ريال تعيين شد.
8) پاداش هيئت مديره 900 میلیون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
9) اعضاي هيئت مديره به قرار ذير بمدت 2 سال انتخاب شدند:
•    شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)
•    شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)
•    شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)
•    شركت كالسيمين (سهامي عام)
•    شركت توليد روي بندرعباس (سهامي خاص)

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تصویب شد

 جلسه رأس ساعت 18 خاتمه يافت