آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29

Banner

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29

و

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان شيخ بهائي جنوبي، شهرک والفجر، انتهاي خيابان ايران شناسي، ميدان شهداي دانشجو، خيابان نهم، پلاک 6 - محل مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی  :

1400/12/29
توضیحات:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد
 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد
 
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران حقيق و حقوقي و يا قائم مقام قانوني آنان با همراه داشتن کارت ملي، کارت واکسن و وکالت نامه، معرفي نامه و يا مدرک شناسائي معتبر مي توانند يک ساعت قبل از ساعت ياد شده همان روز به محل برگزاري جلسه به آدرس فوق مراجعه نمايند. حسب ابلاغيه شماره 31/104 مورخ 1398/12/20ستاد مبارزه با کرونا و تاکيد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجراي ابلاغيه فوق، مشاهده جلسه مجمع از  طريق لينک بصورت غيرحضوري فراهم مي باشد.