سومین جلسه شورای مدیران در سال 1401

Banner

سومین جلسه شورای مدیران در سال 1401

این جلسه در مورخ 1401/05/05، با حضور کلیه مدیران شرکت برگزار گردید. پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید، عملکرد چهار ماهه کلیه واحد ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هر یک از مدیران توضیحات لازم پیرو اقدامات انجام شده واحدهای متبوع خود را ارائه نمودند، در ادامه، بررسی انجام مصوبات صورتجلسه قبلی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت مدیر عامل محترم شرکت، جناب آقای دکتر احمدیان ضمن قدردانی از زحمات کلیه پرسنل شرکت در زمینه های ذیل:

  • نسوزکاری کوره خط یک و اتمام زودتر از موعد پیش بینی شده
  • مدیریت مصرف برق با توجه به محدودیت های اعمالی
  • پیشرفت مناسب پروژه تغییر کاربری خط 4
  • انجام تعمیرات اساسی خطوط با توقفات ناشی از کاهش برق مصرفی
  • برگزاری مناسب و موفق مجمع عمومی سالیانه شرکت
  • پیشبرد مناسب مسائل رفاهی پرسنل

همچنین ایشان ضمن پیگیری های لازم جهت تمدید مجوز خردایش و هوی مدیا شرکت از موانع ایجاد شده در این خصوص یاد نموده و تأکید نمودند به یاری خداوند و با همت و پیگیری جهادی در سایه حمایت های هیئت مدیره محترم، این امر به نفع شرکت به سرانجام خواهد رسید. در پایان مدیر عامل محترم شرکت ضمن تاکید بر حفظ همبستگی و روحیه جهادی بیش از پیش، اتمام هر چه سریع تر پروژه تغییر کاربری خط 4 و پیگیری امور مربوط به پروژه راه اندازی خط جدید کوره آهک را مهمترین برنامه شش ماهه اول سال 1401 عنوان و کلیه مدیران را مکلف به پیشبرد هرچه سریع تر اهداف مذکور نمودند.