اجرای روش جدید انفجار در معدن آهک قمچه قای

Banner

اجرای روش جدید انفجار در معدن آهک قمچه قای

روز سه شنبه مورخ 30 آذر ماه 1400 به منظور کاهش هزینه های آتشکاری در معدن آهک قمچه قای و کنترل بهتر عملیات خردایش از روش جدید انفجار بنام power deck  توسط تیم فنی شرکت صنعت روی زنگان در معدن آهک قمچه قای اجرا گردید که نتایج خردایش مطلوب بوده و مقدار آنفوی مصرفی را به میزان 1500 کیلوگرم نسبت به عملیات آتشباری معمولی کاهش داده است. اساس این سیستم، ایجاد فضای خالی توسط آب یا هوا در انتهای چال است. در این روش انفجاری اضافه حفاری در چال‌ها کاهش می‌یابد و حتی می‌تواند حذف شود و با توجه به قطر چال و ارتفاع پله متراژ مشخصی از کف چال خالی گذاشته می‌شود. از دیگر مزایای این روش انفجار کاهش آسیب دیدگی کف پله می باشد که برای مراحل بعدی چالزنی، باعث افزایش راندمان و سرعت حفاری خواهد شد.