جلسه سرپرستان با مدیرعامل در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

Banner

جلسه سرپرستان با مدیرعامل در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

جلسه ای روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17با حضور جمعی از سرپرستان و نماینده کارگری با مدیرعامل در شرکت صنعت روی زنگان برگزار گردید در این جلسه حضار ضمن تقدیر و تشکر بابت اجرای طرح طبقه بندی بعد از گذشت 6 سال، از هیئت مدیره محترم هلدینگ توسعه و مدیرعامل محترم، مسائل مختلف حوزه کاری و رفاهی مورد نیاز پرسنل را مطرح نمودند در ادامه جناب آقای دکتر احمدیان ضمن تشکر از همکاری کلیه پرسنل در اجرای طرح، به بیان موانع و مشکلات اجرای طرح طبقه بندی در طی 16 ماه پیگیری ایشان جهت اجرای آن پرداختند. مدیرعامل محترم شرکت صنعت روی زنگان ضمن تأکید بر همدلی و همگرایی بین کلیه واحدها به منظور افزایش تولید، بهره وری و سوددهی شرکت، اجرای طرح طبقه بندی شرکت را عاملی برای رفع موانع تولید با ایجاد انگیزه در روحیه کلیه پرسنل دانستند و تأکید نمودند با تشکیل مستمر جلسات کمیته طبقه بندی شرکت در آینده، کلیه تعهدات به طور کامل ایفا خواهد شد. در پایان نیز در خصوص آخرین اقدامات در حوزه مسائل کارگری و رفاهی پرسنل محترم، گزارشی ارائه گردید.