اولین جلسه طرح طبقه بندی مشاغل در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

Banner

اولین جلسه طرح طبقه بندی مشاغل در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

خدا را شاکریم که بعد از گذشت بیش از 6 سال از ابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل شرکت صنعت روی زنگان، در اولین ماه پاییز سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی و مانع زادیی است، با حسن نظر هیئت مدیره محترم و تلاش بی وقفه اعضای کمیته طبقه بندی و با همدلی و اعتماد کلیه پرسنل خدوم شرکت صنعت روی زنگان، این طرح اجرایی گردید. امیدوارم با تشکیل مستمر کمیته طبقه بندی شرکت در جهت ایفای کلیه حقوق پرسنل با اجرای دقیق، منصفانه و عادلانه کتابچه طبقه بندی، با پشتیبانی بیشتر از پرسنل، گامی در راستای تولید و بهره وری برداریم.