تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مننتهی به 99/12/30

Banner

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مننتهی به 99/12/30

روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 عصر درمحل  خيابان قائم مقام فراهاني - کوچه هشتم - پلاک 14 - ساختمان هلدينگ توسعه معادن روي ايران - طبقه سوم - سالن کنفرانس حيان با حضور اکثریت سهامداران و  بصورت آنلاین برگزار گردید .
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع جناب آقای مهندس صبری را به عنوان رییس مجمع و آقایان مهندس نوروز لقمانی شهمیری و مهندس رامتین قسمتی به عنوان ناظرین مجمع و آقای دکتر حسن احمدیان را به عنوان منشی مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد.
1.    صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت
2.    موسسه حسابرسی بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
3.    روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
4.    سود قابل تخصيص ، 400 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب قرار گرفت .
5.    پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف در سال 1400، مبلغ 15،000،000 ریال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.
6.    حق حضور اعضاي کميته حسابرسي در سال 1400 ، به صورت ناخالص و حداکثر يک جلسه در ماه 15،000،000 ريال تعيين شد.
7.    پاداش هيئت مديره 1200 میلیارد ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
8.    آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
•    شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام)
•    شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص)
•    شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص)
•    شركت كالسيمين (سهامي عام)
•    شركت تولید روی بندرعباس (سهامي خاص)
 جلسه رأس ساعت 16 خاتمه يافت .