امروز : 8 | اسفند | 1399

عنوان خبر:

آیین افتتاح پروژه سه و نیم هکتاری دپوی مواد معدنی

تاریخ انتشار :

1399/03/25

متن خبر :

 

آیین افتتاح پروژه سه و نیم هکتاری دپوی مواد معدنی شرکت صنعت روی زنگان

 

آیین افتتاح پروژه سه و نیم هکتاری دپوی مواد معدنی شرکت صنعت روی زنگان با حضور جناب آقای مهندس صبری عضو هیئت مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران و مدیرعامل شرکت کالسیمین برگزار شد.

هم چنین در این مراسم دکتر احمدیان مدیرعامل شرکت صنعت روی زنگان گزارشی از فعالیت های محیط زیستی شرکت و روند اجرایی پروژه ارائه نمودند.

مشخصات فنی پروژه:

 • زمان شروع پروژه: 1398/09/30
 • زمان پایان پروژه: 1399/03/24
 • تعداد روزهای انجام کار: 100 روز
 • ابعاد دپو: 340*100
 • میزان دیوارچینی: 930 متر به عرض 50 سانتی متر و ارتفاع 2 متر
 • تعداد استخرها: 4 عدد
 • تعداد آزمایش تراکم: بیش از 20 آزمایش با میانگین آزمایش 95 درصد
 • اطلاعات شیب بندی: شیب طولی و عرضی 1 درصد
 • میزان خاک برداری: 6000 تن
 • میزان خاک ریزی: 5200 تن
 • میزان نفر ساعت کار انجام شده: 4640
 • میزان دستگاه ساعت کار انجام شده: 3440

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد