امروز : 8 | اسفند | 1399

عنوان خبر:

آغاز بکار کمیته های تخصصی ده گانه

تاریخ انتشار :

1399/02/07

متن خبر :

آغاز بکار کمیته های تخصصی ده گانه در شرکت

با توجه به کمرنگ شدن کمیته ها در ادوار گذشته، مدیریت شرکت در راستای شعارسال به منظور ارتقاء مشارکت پرسنل در مدیریت بهینه جهت تحقق شعار جهش تولید  با نظر مدیریت عامل کمیته های تخصصی ده گانه شامل( شورای عالی مدیران، کمیسیون معاملات، خاک، نظام مشارکت، فنی، تولید و کنترل کیفی، محیط زیست، ایمنی بهداشت، انضباطی و طبقه بندی) در سال جدید آغاز بکار نمود.

امید است با برگزاری  کمیته های فوق و اجرایی نمودن مصوبات آن، منافع پرسنل، صاحبان سهام، هلدینگ و شرکت مورد تامین واقع گردد/

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد