امروز : 25 | شهریور | 1400
معرفی شرکت » سهامداران

 

ليست سهامداران عمده شركت صنعت روي زنگان تا تاريخ 1400/01/11

 

رديف

سهامدار

تعداد سهام

درصد

1

شرکت کالسیمین

67.000.000

66.76

2

صندوق سرمايه گذاري.ا.ب.توازن كوروش

2.000.000

1.65

3

شخص حقیقی

1.000.000

1.45

4

ساير سهامداران

30.000.000

30.14

مجموع

100.000.000

100

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد