امروز : 25 | شهریور | 1400
معرفی شرکت » هیئت مدیره

 

اسامي اعضاء هيئت مديره شركت صنعت روي زنگان

 

نام و نام خانوادگي

سمت

نام شركت

شماره ثبت

اسمعیل صالحی

رئيس هيئت مديره

شركت كالسيمين

1762

مهدی محمد خانی

نايب رئيس

شركت ذوب روي بافق

89082

عباسعلی بنفشه

عضو هيئت مديره

شركت توسعه معادن روي ايران 

 2972

مجتبی مدرس زاده قندشتني

عضو هيئت مديره

شرکت تولید روی بندر عباس

3249

سعید صمیعی

عضو هيئت مديره

شركت سرمايه گذاري انديشه محوران  

 203970

 

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد