امروز : 25 | شهریور | 1400

همکاری با ما

  همکاری

 

 متقاضيان محترم ، خواهشمند است جهت ارسال رزومه كاری  به شركت صنعت روی زنگان، اطلاعات فرم الكترونيكي را از طریق لینک ذیل تكميل و ارسال فرماييد.  

   »  تکمیل فرم همکاری

نمابر امور اداری : 33420628 - 024

 پست الکترونیک :office@zzic.ir 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد