امروز : 25 | شهریور | 1400

عنوان خبر:

پروژه راه اندازی خط کلسیناسیون روی در خط 4

تاریخ انتشار :

1399/08/02

متن خبر :

پروژه  راه اندازی خط کلسیناسیون روی در خط 4

 

مورخ اردیبهشت ماه 99 پروژه تغییر خط 4 از خشک کن مواد معدنی به تولید محصول کلسینه توسط نیروهای متخصص شرکت صنعت روی زنگان شروع و در شهریور ماه 99 با راندما ن قابل قبول مورد بهره برداری قرار گرفت.

با را ه اندازی این پروژه  تولید محصول کلسینه با ظرفیت 25 هزار تن در سال به سبد  محصولات شرکت صنعت روی زنگان اضافه شد.

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد