امروز : 17 | اسفند | 1399

عنوان خبر:

پروژه های زیست محیطی

تاریخ انتشار :

1399/03/13

متن خبر :

 

در تاریخ 99/3/11جلسه ای درخصوص پروژه های زیست محیطی در دست اقدام اعم از نحوه روند ادامه کار تسطیح و کوبش محل دپوی مواد معدنی، زه کشی و سطح محوطه هوی مدیا، طرح دانه بندی آهک و فیلتراسیون کوره، با حضور دکتر شیردم – مشاور محترم هلدینگ در امور محیط زیست، مدیر عامل و مدیران ذیربط اجرائی کارخانه در محل شرکت صنعت روی زنگان برگزار گردید و موارد مذکور از حیث فنی- مهندسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد