امروز : 17 | اسفند | 1399

عنوان خبر:

مهار و کنترل حداکثری خروجی گرد و غبار

تاریخ انتشار :

1399/02/01

متن خبر :

با یاری خداوند متعال، تلاشها و پیگیریهای مدیر عامل و پرسنل شرکت صنعت روی زنگان در راستای حفظ و پاسداری از حقوق شهروندی، مسئولیت اجتماعی و محیط زیست به ثمر نشست و این شرکت با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دقیق موفق به مهار و کنترل حداکثری خروجی گرد و غبار از کوره کلسیناسیون گردید.

خدا را شاکریم در ابتدای سالی که مزین به جهش تولید است علاوه بر تداوم تولید و کمک به توسعه و تحرک چرخ اقتصادی ضمن حفظ اشتغال استان زنجان و با رعایت الزمات زیست محیطی در راه رسیدن به صنعت سبز گام برداشته و تا حدود زیادی مسئولیت و وظیفه خود را در برابر آیندگان و محیط زیستی که از نیاکانمان به ارث برده ایم به انجام رسانیم.

قبل از اقدامات زیست محیطی

 

بعد از اقدامات زیست محیطی

   
.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد