امروز : 24 | خرداد | 1400

عنوان خبر:

تشکیل تیم ضد عفونی توسط کارگران

تاریخ انتشار :

1399/01/07

متن خبر :

تشکیل تیم ضد عفونی توسط کارگران شرکت‌های هلدینگ‌توسعه معادن روی ایران برای ضد عفونی مناطق مختلف شهر زنجان


 
.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد