امروز : 14 | فروردین | 1399

عنوان خبر:

تشکیل تیم ضد عفونی توسط کارگران

تاریخ انتشار :

1399/01/07

متن خبر :

تشکیل تیم ضد عفونی توسط کارگران شرکت‌های هلدینگ‌توسعه معادن روی ایران برای ضد عفونی مناطق مختلف شهر زنجان


 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد