امروز : 8 | خرداد | 1399

عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مننتهی به 97/12/29

تاریخ انتشار :

1398/02/27

متن خبر :

روز چهارشنبه مورخ 1398/02/25 مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنعت روي زنگان راس ساعت 15 عصر در محل سالن آمفی تئاتر دکتر نیازمند ساختمان سازمان مدیریت صنعتی تهران  با حضور اعضاء هيئت مديره ،مدير عامل شركت ، بازرس قانوني و حسابرس مستقل، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و 27/72 درصد از سهامداران و نمايندگان قانوني آنها برگزار گردید .

ابتدا براساس ماده 101 قانون تجارت ، پس از رأي گيري اقدام به انتخاب هيئت رئيسه مجمع شد كه در نتيجه :

آقاي  مسعود سالاری توسه سرا                  

به عنوان رئيس مجمع    

به نمايندگي از شركت كالسيمين

آقاي رامتين قسمتي

به عنوان ناظر مجمع

به نمايندگي از شركت توسعه معادن روی ایران

آقاي  نوروز لقمانی شهمیری          

به عنوان ناظر مجمع      

به نمايندگي از شركت ذوب روی بافق

آقاي  حمید سلطانیانی                        

به  عنوان دبير مجمع

 

انتخاب شدند .

 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد.

 1) ترازنامه شركت به تاريخ 29/12/1397 و صورت سود وزيان سال منتهي به تاريخ مذكور با عنايت به موارد مطروحه در مشروح مذاكرات مورد تصويب قرار گرفت .

2) معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت.

3)ذمؤسسه حسابرسي بهمند به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي هشیار بهمند به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند.  امضاء قرارداد و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني به هيئت مديره شركت واگذار گرديد . بازرسان با امضاء ذيل صورتجلسه قبولي خود را اعلام كردند.

4) روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.

5) باتوجه به سود قابل تخصيص ، تقسيم ده ميليارد ريال سود (100 ريال به ازاي هر سهم) مورد تصويب قرار گرفت .

6) پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره در سال 1398، مبلغ 000/000/6 ریال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعيين شد.

7) پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی در سال 1398، بصورت ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه مبلغ 000/000/6 ریال تعیین شد.

8) پاداش هيئت مديره 300 ميليون ريال به طور ناخالص موردتصويب قرار گرفت .

9) سایر تکالیف مقرر در مجمع بر اساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به شرح ذیل می باشد:        

1-9 درخصوص بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانونی،  مجمع هيأت مديره را مكلف نمود موجبات فعالسازي معدن شابين آسارجيك از طريق مشاركت با شركت معدنكاران انگوران صورت پذيرد.

2-9 درخصوص بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، در خصوص مغایرت حسابهای فی مابین شرکتهای فرعی و مطالبات راکد و سنواتی سررسید گذشته، مجمع مقرر نمود نسبت به رفع مغايرت مذكور اقدام لازم معمول گردد. همچنين درخصوص اقلام راكد و سنواتي اهتمام لازم جهت وصول صورت پذيرد.

3-9 درخصوص بند 6 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مبنی بر استقرار سیستم جامع حسابداری صنعتی متناسب با فعالیت شرکت فرعی آلفا ماشین پویا، مجمع هيأت مديره را مكلف نمود نسبت به استخدام مدير حسابداري صنعتي اقدام لازم را معمول دارد.

4-9 درخصوص بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعايت استانداردهاي حسابداري مورد تأكيد مجمع قرار گرفت.

5-9 در خصوص بند 9  گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مبني بر ماليات عملكرد سالهاي 95- 94 ، مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود از طريق مشاوران مالياتي هلدينگ نسبت به پيگيري موضوع اقدام لازم معمول نمايد.

6-9در خصوص بند 2-11 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع هیئت مدیره را مکلف نمود بازبيني لازم جهت سود آوري فعاليت هاي كارمزدي شركت صورت پذيرد.

7-9 در خصوص بند 3-11 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، رعايت استانداردهاي اداره محيط زيست مورد تأكيد مجمع قرار گرفت.

8-9در خصوص بند 1-14 گزارش حسابرس و بازرس قانونی، رعايت مفاد 240 اصلاحيه قانون تجارت مورد تأكيد مجمع قرار گرفت.

9-9در خصوص بند 17 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، رعايت استانداردهاي افشاء اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار مورد تأكيد مجمع قرار گرفت.

10) مجمع به شركت توسعه معادن روي ايران به عنوان يكي از اعضاي هيئت مديره با حق توكيل به غير وكالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در     اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي اقدام و زير دفاتر و اسناد مربوطه را امضاء نمايند.

قبولي بازرسان قانوني اصلي و علي البدل :

مؤسسه حسابرسي بهمند و موسسه حسابرسي هشیار بهمند  بدينوسيله تعهد و اقرار مي نمايند كه داراي سوء پيشينه كيفری نبوده و مشمول ممنوعيت‌هاي مندرج در اصل141 قانون اساسي و مواد 126 و 147 اصلاحيه قانون تجارت نمي‌باشند و با امضاء ذيل اين صورتجلسه علاوه بر تأييد موارد مزبور ، قبولي سمت خود را اعلام مي‌دارند .

 جلسه رأس ساعت 17 پايان يافت .

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد