امروز : 22 | مرداد | 1399

عنوان خبر:

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مننتهی به 96/12/29

تاریخ انتشار :

1397/02/25

متن خبر :

روز شنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 97 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعت روی زنگان (سهامی عام) راس ساعت 15 در محل مرکز همایش های ساختمان شماره یک سازمان مدیریت صنعتی ایران با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شد.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، حاضرین جناب آقای دکتر رحیمی را به عنوان رییس مجمع و آقایان قسمتی و مهندس تفضلی به عنوان ناظرین و آقای سلطانیانی را به عنوان دبیر مجمع انتخاب نمودند و پس از استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد.

 • ترازنامه شركت به تاريخ 1396/12/29، صورت سود وزيان سال منتهي به تاريخ مذكور با عنايت به  موارد مطروحه در مشروح مذاكرات  مورد تصويب قرار گرفت .
 • معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت .
 • مؤسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي كوشا منش به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب گرديدند.

         امضاء قرارداد و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني به هيئت مديره شركت واگذار گرديد .

 • روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت انتخاب شد.
 • باتوجه به سود قابل تخصيص ، تقسيم یک میلیارد و پانصد میلیون ريال سود (15 ريال به ازاي هر سهم) مورد تصويب قرار گرفت .
 • پرداخت حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره در سال 1397، مبلغ 2400000 ریال به صورت نا خالص به ازاء هر جلسه و حداکثر چهار جلسه در ماه مطابق بند 34 اساسنامه شركت تعيين شد.
 • پرداخت حق حضور اعضای کمیته حسابرسی در سال 1397، بصورت ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه مبلغ 2400000ریال تعیین شد.
 • پاداش هيئت مديره 45 ميليون ريال به صورت ناخالص موردتصويب قرار گرفت .
 • اعضای هیئت مدیره به قرار زیر به مدت دو سال انتخاب شدند.
  • شركت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام) به شناسه ملي 10460063089
  • شركت كالسيمين (سهامي عام) به شناسه ملي10460051194
  • شركت تولید روی بندرعباس (سهامي خاص) به شناسه ملي 10800060618
  • شركت سرمايه گذاري انديشه محوران (سهامي خاص) به شناسه ملي10460064120
  • شركت ذوب روي بافق (سهامي خاص) به شناسه ملي10101334709

 با رعايت مفاد ماده 88 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و بر اساس آراء كتبي سهامداران حاضر در مجمع ، شركتهاي مذكور  به مدت دو سال به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب شدند .

  جلسه رأس ساعت 18 خاتمه يافت .


 
.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد