امروز : 25 | شهریور | 1400

امور سهام

 

»؛ برای ثبت مشخصات خود اینجا کلیک نمایید.

        شبا كليه حسابهای بانكي

 پست الکترونیک امور سهام :stocks@zzic.ir

نمابر امور سهام : 33420628 - 024

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعات مالی و روند تغییر سرمایه

اعضاء هيئت مديره

ليست سهامداران عمده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 98/12/29   99/04/11 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 97/12/29   98/02/31 دانلود
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 96/12/29   97/02/23 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 95/12/30   96/02/31 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 94/12/29    95/02/14 دانلود
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 93/12/29    94/02/20 دانلود 

 

 

 

 

 

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد