امروز : 25 | شهریور | 1400
حوزه مدیریت » امور مالی

 

روند تغییر سرمایه

تاریخ تغییرات سرمایه

افزایش (کاهش)(میلیون ریال)

مبلغ سرمایه (میلیون ریال)

1383

__

10

1386

34.990

35.000

1390

15.000

50.000
1392

50.000

100.000

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

جهت دسترسي به اطلاعات مالی شرکت صنعت روی زنگان، روي لينک زير کليک نماييد.

سامانه کدال

 

 

 

 

نمابر امور مالی: 33420629 - 024

 پست الکترونیک :mali@zzic.ir

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد