امروز : 31 | خرداد | 1398
معرفی شرکت » سهامداران

 

ليست سهامداران عمده شركت صنعت روي زنگان تا تاريخ 98/01/27

 

رديف

سهامدار

تعداد سهام

درصد

1

شرکت کالسیمین

68.000.000

67.76

2               شخص حقیقی
           2.000.000              1.81      

3

ساير سهامداران

20.000.000

30.43

مجموع

100.000.000

100

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد