امروز : 24 | آذر | 1396
معرفی شرکت » سهامداران

 

ليست سهامداران عمده شركت صنعت روي زنگان تا تاريخ 96/03/21

 

رديف

سهامدار

تعداد سهام

درصد

1

شركت كالسيمين

73.141.808

73.14

2

شخص حقیقی

1.405.365

1.41

3

شخص حقیقی

1.404.577

1.4

4

شخص حقیقی

1.000.093

1

5

ساير سهامداران

23.048.157

23.05

مجموع

100.000.000

100

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد