امروز : 25 | شهریور | 1400
حوزه مدیریت » امور کارخانه » محیط زیست

حفاظت از محیط زیست مهمترین چالش قرن حاضر است .

طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می شود . ازاین رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است .

شرکت صنعت روی زنگان در راستای تعهد به بهبود مستمر ، پیشگیری و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ، سیستم مدیریت خودرا برمبنای استاندارد های کشوری ایجاد کرده و تبعیت کرده و از طریق اجرای پروژه های بهبود مستمر در رسیدن به اهداف کلان خود که کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا و بهینه سازی مصرف انرژی است اقدام می نماید .

از بین پروژه های اجرا شده در کارخانه صنعت روی زنگان ایجاد 40هکتار فضای سبز از کل 100 هکتار مساحت کارخانه شامل 45000 اصله    درخت که حدود 45% از کل مساحت کارخانه را در بر می گیرد، در دستور کار قرار گرفت.

 

  

 

موارد ذیل نیز جهت توسعه زیربنای جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شده است:

1- در راستای جلو گیری و ممانعت از ورود گرد وغبارهای حاصل به محیط زیست اقدام به تجهیز کلیه خطوط تولید به سیستم تصفیه هوا از نوع بگ فیلتر شده که ذرات حاصل را گرفته و مجددا" به چرخه تولید و استفاده برمی گرداند .

 

   

 

2- با ایجادسیستم کاندیشن تاور برای کوره ، ذرات حاصل از خنک شدن هوای آلاینده توسط خروجی به داخل کیسه های تعبیه شده برمی گردد و از آلودگی محیط زیست جلو گیری بعمل می آید که به تبع بهره وری و راندمان خطوط تولید را افزایش میدهد .

 

 

 

3- تجهیز کلیه خطوط تولید به لوله کشی آب و ایجادنم زن در خطوط تولید در جهت کاهش بار آلودگی محیط زیست صورت گرفته است .

4- تغییر حالت خروجی محصولات از حالت فله ای به حالت جمع آوری کیسه ای که موجب کاهش گسترده بار آلودگی در حین تولید ، جمع آوری و حمل شده است .

 

 

5- در راستای حفاظت از محیط زیست و جلو گیری از آلودگی از انباشته شدن مواد تولید شده در فضای آزاد کارخانه جلوگیری بعمل می آید.

و براساس ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، خود اظهاری زیست محیطی در هر فصل صورت می گیرد و نتایج گزارشات حاصله نشان می دهد که کلیه پارامترهای زیست محیطی که شامل ذرات و گازهای خروجی از دودکش و ذرات زیست محیطی و صدای زیست محیطی زیر حد استاندارد بوده و هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ناشی از آنها گزارش نشده است .

شایان ذکر است کارخانه هیچ نوع فاضلاب صنعتی نداشته و برای تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه سیستم بکا رگرفته شده از نوع تصفیه فاضلاب بیولوژیک هوازی و غیر هوازی در حوضچه ها می باشد .

آب حاصل از تصفیه بیولوژیک در اختیار فضای سبز کارخانه قرار می گیرد .

 

  

 

مواد معدنی موجود در دپوی کارخانه غیر قابل انحلال در آب می باشد و هیچ یون روی در آب زهکشی شده خاک ها مشاهده نمی گردد . که با نتایج علمی مطابقت د ارد .

 

.تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت صنعت روی زنگان تعلق دارد